Danh mục sản phẩm

CPU AMD

(Tổng 40 sản phẩm)
1 2

Mã SP: 000849

CPU Ryzen 7 7800X3D MBC

Giá bán: 11.900.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000848

CPU AMD Ryzen 9 7900X3D MBC

Giá bán: 15.900.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000847

CPU AMD Ryzen 9 7950X3D MBC

Giá bán: 18.600.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000846

CPU Ryzen 5 7600X MBC

Giá bán: 6.800.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000845

CPU Ryzen Threadripper 3990X MBC

Giá bán: 99.700.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000844

CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX MBC

Giá bán: 30.200.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000843

CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX MBC

Giá bán: 34.400.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000842

Ryzen 7 5800X3D MBC

Giá bán: 9.200.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000841

CPU AMD Ryzen 5 7600 MBC

Giá bán: 6.300.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000840

CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 5965WX MBC

Giá bán: 62.600.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000839

CPU AMD Ryzen 7 7700 MBC

Giá bán: 9.000.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000838

CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 5975WX MBC

Giá bán: 86.600.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000837

CPU AMD Ryzen 9 7900 MBC

Giá bán: 11.800.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000836

AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX MBC

Giá bán: 168.000.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000674

CPU AMD Ryzen 7 5700X - MBC

Giá bán: 5.600.000 ₫
Còn hàng
1 2

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng