Danh mục sản phẩm

CPU AMD Ryzen 5

(Tổng 12 sản phẩm)

Mã SP: 000846

CPU Ryzen 5 7600X MBC

Giá bán: 6.800.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000841

CPU AMD Ryzen 5 7600 MBC

Giá bán: 6.300.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000673

CPU AMD Ryzen 5 5500 MBC

Giá bán: 2.700.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000672

CPU AMD Ryzen 5 5600 3.5 GHz MBC

Giá bán: 4.000.000 ₫
Còn hàng

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng