Danh mục sản phẩm

CPU AMD Ryzen Threadripper

(Tổng 7 sản phẩm)

Mã SP: 000845

CPU Ryzen Threadripper 3990X MBC

Giá bán: 99.700.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000844

CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX MBC

Giá bán: 30.200.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000843

CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX MBC

Giá bán: 34.400.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000840

CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 5965WX MBC

Giá bán: 62.600.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000838

CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 5975WX MBC

Giá bán: 86.600.000 ₫
Còn hàng

Mã SP: 000836

AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX MBC

Giá bán: 168.000.000 ₫
Còn hàng

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng